Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? Co nam on daje?

Rozpad małżeństwa bezsprzecznie kojarzymy z krzywdą jednego ze współmałżonków. Oczywiście nie zawsze tak musi być, bo przecież rozpady małżeństwa na mocy porozumienia stron również istnieją. To oczywiście również częste zjawisko, choć brzmi dość sprzecznie, bo przecież małżeństwa, w których panuje porozumienie z definicji się nie rozpadają. W niniejszym artykule poświęcimy uwagę rozwodom z orzeczeniem o winie. Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? Jakie są jego konsekwencje? Przede wszystkim na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zeznań świadków to Sąd orzeka, który ze współmałżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Czasem możemy też werdyktem Sądu jest współwina obu stron.

Kiedy mamy do czynienia z orzeczeniem o winie współmałżonka?

Najprościej rzecz ujmując o winie współmałżonka Sąd orzeka wówczas, gdy na podstawie zebranych dowodów i wywiadu stwierdzi, że jeden ze współmałżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Mówimy tu takich dowodach, które realnie poświadczają negatywne zachowanie współmałżonka, mające bezpośredni wpływ na rozwód. Takich zachowań możemy wymienić mnóstwo, jednak te najbardziej rzutujące na taki stan rzeczy to: stosowanie różnego rodzaju przemocy, brak wsparcia i demotywowanie współmałżonka, zdrada. Mówiąc o przemocy mamy tu na uwadze głównie przemoc psychiczną, fizyczną, ekonomiczna, seksualna czy zaniedbanie. Pamiętajmy, że zdrada jeśli nastąpiła w fazie rozkładu pożycia małżeńskiego , nie zostanie przez Sąd uznana jako przyczyna rozpadu małżeństwa. Analogicznie też każde inne przewinienie na etapie w/w nie możemy zaliczyć do bezpośredniego powodu rozwodu. Tak więc, jeśli zależy nam na uzasadnieniu winy współmałżonka potrzebujemy przed Sądem okazać konkretne dowody, wraz z datą zajścia przyczyn rozpadu. Mogą to być nagrania dyktafonem, fotografie czy – tutaj nieco bardziej kwestionowane przez Sąd zważywszy na możliwość tendencyjnego postrzegania sprawy – zeznania świadków. Pamiętajmy jednak, że wszystkie dowody mają tutaj znaczenie, zatem nie rezygnujmy nawet z tych, które w naszym odczuciu mogą być dla Sądu mniej wiarygodne.

Jakie konsekwencje wynikają z orzeczenia o winie?

Mówiąc o konsekwencjach rozwodu, który zakończy się orzeczeniem o winie jednego z współmałżonków musimy wziąć pod uwagę zarówno pozytywne jak i negatywne jego skutki. Wśród konsekwencji negatywnych wymieńmy tu:

– dość karkołomny prawnie i angażujący emocjonalnie przebieg procesu sądowego;

– mówienie otwarcie o intymnych szczegółach pożycia małżeńskiego;

– konieczność obecności w trakcie trwania każdej rozprawy;

– długotrwałe i szczegółowe rozpatrywanie materiałów dowodowych, skutkujące powstawaniem napięcia emocjonalnego.

Pozytywne konsekwencje orzeczenia o winie z pewnością będą rekompensatą za stres związany z powyższymi negatywnymi skutkami przebiegu takiego procesu. Wśród pozytywnych konsekwencji orzekania o winie wymienić możemy:

– przyznanie alimentów dla współmałżonka, któremu wskutek rozpadu małżeństwa pogorszył się status materialny (nawet wówczas, gdy poszkodowanemu małżonkowi nie grozi ciężki niedostatek);

– zapobieganie sytuacji, w której niewinny współmałżonek miałby paść ofiarą roszczeń alimentacyjnych w przypadku, gdy winny współmałżonek nie wykazywałby dochodu.

Miejmy na uwadze fakt, że decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie musimy być absolutnie pewni swoich i racji i wiarygodnie przedstawić materiał dowodowy przed Sądem. Wówczas możemy liczyć na pozytywne konsekwencje i zrekompensowanie swoich strat na wielu płaszczyznach.

Dodaj komentarz