Adwokatura Polska (logo)

Adwokat Ewa Kaczorowska-Weber

Adwokat Ewa Kaczorowska-Weber Założycielem Kancelarii jest adwokat Ewa Kaczorowska- Weber, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Tytuł magistra uzyskała w Katedrze Prawa Pracy obroniąc pracę „Sztywny i elastyczny czas pracy – problem funkcji ochronnej” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Chobota

W latach 2004-2007 roku odbywała aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koninie, kończąc zdanym egzaminem prokuratorskim.

W okresie od 2008 do 2014 roku zdobywała doświadczenie i praktykę zawodową w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, pracując na stanowisku asystenta prokuratora.

Od maja 2014 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.